> 

«Το Χτυπημένο Γεράκι» του Ζαχαρία Παπαντωνίου
  Διάρκεια αφήγησης: 19min    -    1856 ελληνικές λέξεις  © 2020 SYMEON MEGALOS (Συμεών Μεγάλος) - ALL RIGHTS RESERVED