> 

«Ὄρος τῶν ἐλαιῶν» τοῦ Ἠλία Βενέζη
  Διάρκεια αφήγησης: 17min    -    1787 ελληνικές λέξεις  

share and like on facebook© 2020 SYMEON (SIMOS) MEGALOS - Συμεών (Σίμος) Μεγάλος - ALL RIGHTS RESERVED