> 
 > 

Καί ἐξηράνθη ἡ γῆ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Καὶ ὠκοδόμησε Νῶε θυσιαστήριον


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Καὶ ὠσφράνθη Κύριος ὁ Θεός


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἡ πονηρή διάνοια τοῦ ἀνθρώπου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὸν Νῶε


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ Θεὸς νομοθετεῖ τὸν Νῶε


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ Διαθήκη τοῦ Θεοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Τὸ οὐράνιον τόξον


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων