> 
 > 

Νῶε 6, Ἡ Νέα Διαθήκη τοῦ Θεοῦ
  Διάρκεια αφήγησης: 49min    -    5699 ελληνικές λέξεις  

share and like on facebookΚαί ἐξηράνθη ἡ γῆ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Καὶ ὠκοδόμησε Νῶε θυσιαστήριον


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΚαὶ ὠσφράνθη Κύριος ὁ Θεός


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ πονηρή διάνοια τοῦ ἀνθρώπου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΚαὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὸν Νῶε


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ὁ Θεὸς νομοθετεῖ τὸν Νῶε


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ Διαθήκη τοῦ Θεοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Τὸ οὐράνιον τόξον


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

© 2020 SYMEON (SIMOS) MEGALOS - Συμεών (Σίμος) Μεγάλος - ALL RIGHTS RESERVED