> 
 > 

Καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Θεὸς τοῦ Νῶε


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠῶς ἀνεμνήσθη ὁ Θεὸς τοῦ Νῶε


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ ἀποξήρανσις τῶν ὑδάτων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Νῶε κατοπτεύει τὴν ξηράν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Κόραξ καὶ Περιστερά


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἐξέλιπε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων