> 

Νώε 2, Ἡ ὑπομονὴ τοῦ Θεοῦ ἐξαντλεῖται
  Διάρκεια αφήγησης: 19min    -    2185 ελληνικές λέξεις  Οἱ χρόνοι τῆς θείας μακροθυμίας ἐξηντλήθησαν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ τρομερὰ ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Νῶε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
© 2020 SYMEON MEGALOS (Συμεών Μεγάλος) - ALL RIGHTS RESERVED