> 
 > 

Οἱ χρόνοι τῆς θείας μακροθυμίας ἐξηντλήθησαν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ τρομερὰ ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ὁ Νῶε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων