> 
 > 

Νώε 2, Ἡ ὑπομονὴ τοῦ Θεοῦ ἐξαντλεῖται
  Διάρκεια αφήγησης: 19min    -    2185 ελληνικές λέξεις  

share and like on facebookΟἱ χρόνοι τῆς θείας μακροθυμίας ἐξηντλήθησαν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ τρομερὰ ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Νῶε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
© 2020 SYMEON (SIMOS) MEGALOS - Συμεών (Σίμος) Μεγάλος - ALL RIGHTS RESERVED