> 
 > 

Νώε 1, Ἡ πλημμύρα τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο
  Διάρκεια αφήγησης: 23min    -    2716 ελληνικές λέξεις  

share and like on facebookΑἱ πρῶται γενεαὶ τῶν ἀνθρώπων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ πλημμύρα τοῦ κακοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Πάντες ἐξέκλιναν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Θεὸς ἀποφασίζει τὴν καταστροφὴν τῶν ἀνθρώπων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

© 2020 SYMEON (SIMOS) MEGALOS - Συμεών (Σίμος) Μεγάλος - ALL RIGHTS RESERVED