> 
 > 

Αἱ πρῶται γενεαὶ τῶν ἀνθρώπων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἡ πλημμύρα τοῦ κακοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Πάντες ἐξέκλιναν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ὁ Θεὸς ἀποφασίζει τὴν καταστροφὴν τῶν ἀνθρώπων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων