> 

Τά ἀγαπημένα ἀδερφάκια καί ἄλλες ἱστορίες
  Διάρκεια αφήγησης: 56min    -    5698 ελληνικές λέξεις  

share and like on facebookἩ προσευχὴ τῆς Κατερίνας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ μάνα


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Τ’ ἀγαπημένα ἀδερφάκια


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Τὸ παράπονο τῆς Μαρίκας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Τὸ μάθημα ποὺ κάνουν τὰ λουλούδια


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ Κυριακὴ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Οἱ καλύτεροι ἐργάτες


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ὁ μικρὸς λοχαγὸς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Τὸ σχολεῖο τῶν πουλιῶν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Φθινόπωρο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ὁ μικρὸς Φῶτος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ὁ μικρὸς καπετάνιος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

© 2020 SYMEON (SIMOS) MEGALOS - Συμεών (Σίμος) Μεγάλος - ALL RIGHTS RESERVED