> Ἡ προσευχὴ τῆς Κατινίτσας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ μάνα


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΤ’ ἀγαπημένα ἀδερφάκια


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Τὸ παράπονο τῆς Μαρίκας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Τὸ μάθημα ποὺ κάνουν τὰ λουλούδια


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ Κυριακὴ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Οἱ καλύτεροι ἐργάτες


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ μικρὸς λοχαγὸς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Τὸ σχολεῖο τῶν πουλιῶν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Φθινόπωρο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ μικρὸς Φῶτος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ μικρὸς καπετάνιος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


© 2020 SYMEON MEGALOS (Συμεών Μεγάλος) - ALL RIGHTS RESERVED