> 

Ἡ προσευχὴ τῆς Κατερίνας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ μάνα


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Τ’ ἀγαπημένα ἀδερφάκια


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Τὸ παράπονο τῆς Μαρίκας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Τὸ μάθημα ποὺ κάνουν τὰ λουλούδια


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ Κυριακὴ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Οἱ καλύτεροι ἐργάτες


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ μικρὸς λοχαγὸς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Τὸ σχολεῖο τῶν πουλιῶν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΦθινόπωρο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ μικρὸς Φῶτος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ μικρὸς καπετάνιος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων