> 

Κάϊν καί Ἄβελ 5, Αἱ πικραὶ ἡμέραι τῆς ζωῆς τοῦ Κάϊν
  Διάρκεια αφήγησης: 23min    -    2553 ελληνικές λέξεις  Ὁ Κάϊν παραπονεῖται


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἡ δυστυχία τοῦ Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ δυστυχισμένη ζωὴ τοῦ Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
© 2020 SYMEON MEGALOS (Συμεών Μεγάλος) - ALL RIGHTS RESERVED