> 
 > 

Ἡ καταδίκη καὶ τιμωρία τοῦ Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτει τὸν ἀδελφοκτόνον


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ Θεὸς καταρᾶται τὸν Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Στένων καὶ τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων