> Ὁ Κάϊν παραμένει ἀδιόρθωτος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ κακουργία τοῦ Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ὁ ἀδικοφονευμένος Ἄβελ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

© 2020 SYMEON MEGALOS (Συμεών Μεγάλος) - ALL RIGHTS RESERVED