> 
 > 

Ὁ Κάϊν παραμένει ἀδιόρθωτος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἡ κακουργία τοῦ Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ ἀδικοφονευμένος Ἄβελ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων