> 

Κάϊν καί Ἄβελ 3, Ἡ ἀδελφοκτονία
  Διάρκεια αφήγησης: 22min    -    2454 ελληνικές λέξεις  Ὁ Κάϊν παραμένει ἀδιόρθωτος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ κακουργία τοῦ Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ὁ ἀδικοφονευμένος Ἄβελ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

© 2020 SYMEON MEGALOS (Συμεών Μεγάλος) - ALL RIGHTS RESERVED