> 
 > 

Κάϊν καί Ἄβελ 2, Διατί ἀπορρίπτει ὁ Θεός τὴν θυσίαν τοῦ Κάϊν
  Διάρκεια αφήγησης: 41min    -    4762 ελληνικές λέξεις  

share and like on facebookΑἱ θυσίαι τοῦ Κάϊν καὶ τοῦ Ἄβελ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ Θεὸς ἀπορρίπτει τὴν θυσίαν τοῦ Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ποίας θυσίας μᾶς ζητεῖ ὁ Θεός


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


«Καὶ ἐλυπήθη Κάϊν λίαν»


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ὁ Θεὸς συνδιαλέγεται μὲ τὸν Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διδάγματα ἀπὸ τὴν συνδιάλεξιν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


© 2020 SYMEON (SIMOS) MEGALOS - Συμεών (Σίμος) Μεγάλος - ALL RIGHTS RESERVED