> Αἱ θυσίαι τοῦ Κάϊν καὶ τοῦ Ἄβελ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ Θεὸς ἀπορρίπτει τὴν θυσίαν τοῦ Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ποίας θυσίας μᾶς ζητεῖ ὁ Θεός


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


«Καὶ ἐλυπήθη Κάϊν λίαν»


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ὁ Θεὸς συνδιαλέγεται μὲ τὸν Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Διδάγματα ἀπὸ τὴν συνδιάλεξιν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Κάϊν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


© 2020 SYMEON MEGALOS (Συμεών Μεγάλος) - ALL RIGHTS RESERVED