> 
 > 

Ἡ ἀνάστασι τοῦ Ἰησοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἘμφάνισι τοῦ ἀναστάντος Ἰησοῦ στὶς μυροφόρες


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Οἱ Ἰουδαῖοι ἐξαγοράζουν τοὺς φρουροὺς τοῦ τάφου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ ἀναστὰς Κύριος δίνει στοὺς μαθητὰς παγκόσμια ἀποστολή


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων