> 
 > 

Ἡ παραβολὴ τῶν δέκα παρθένων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ παραβολὴ τῶν ταλάντων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ ἡμέρα τῆς μελλούσης κρίσεως


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων