> 
 > 

Πρόρρησι τῆς καταστροφῆς τοῦ ναοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Πρόρρησι γεγονότων πρὸ τοῦ τέλους τοῦ κόσμου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Πρόρρησι τῆς καταστροφῆς τῆς Ἱερουσαλήμ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Πρόρρησι γιὰ τὴν ἐμφάνιση ψευδοπροφητῶν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Πρόρρησι περὶ συντελείας τοῦ κόσμου καὶ δευτέρας παρουσίας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἌγνωστος ὁ χρόνος τῆς δευτέρας παρουσίας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ πιστὸς καὶ φρόνιμος δοῦλος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ κακὸς δοῦλος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων