> 
 > 

Οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι παραδείγματα πρὸς ἀποφυγήν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΤαλανισμὸς τῶν γραμματέων καὶ τῶν Φαρισαίων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Περιπαθὴς ἀποστροφὴ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τὴν Ἱερουσαλήμ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων