> 
 > 

Ἡ παραβολὴ τῶν γάμων τοῦ υἱοῦ τοῦ βασιλέως


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων«Τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ»


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Ἰησοῦς ἀποστομώνει τοὺς ἀρνητὰς τῆς ἀναστάσεως


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΟἱ δύο μεγαλύτερες ἐντολές


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Μεσσίας ἀπόγονος, ἀλλὰ καὶ Κύριος τοῦ Δαβίδ!


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων