> 
 > 

Ἡ θριαμβευτικὴ εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ στὰ Ἱερουσόλυμα


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ ἐκδίωξι τῶν ἐμπόρων ἀπὸ τὸν περίβολο τοῦ ναοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Χριστὸς ξεραίνει τὴν ἄκαρπη συκιά


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἐρώτησι Ἰουδαίων γιὰ τὴν ἐξουσία τοῦ Ἰησοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ παραβολὴ τῶν δύο υἱῶν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ παραβολὴ τῶν κακῶν γεωργῶν τοῦ ἀμπελῶνος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων