> 
 > 

Ἡ παραβολὴ τῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Αἴτημα γιὰ πρωτοκαθεδρίες


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Αἴτημα γιὰ πρωτοκαθεδρίες


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΘεραπεία δύο τυφλῶν στὴν Ἱεριχώ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων