> 
 > 

Ποιός εἶναι ἀνώτερος στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Περὶ σκανδάλων, σκανδαλοποιῶν καὶ σκανδαλιζομένων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ παραβολὴ τοῦ χαμένου προβάτου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἐὰν ἁμαρτήσῃ εΙς σὲ ὁ ἀδελφός σου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ παραβολὴ τοῦ κακοῦ δούλου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων