> 
 > 

Ἡ μεταμόρφωσι τοῦ Ἰησοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἘρώτηση τῶν μαθητῶν γιὰ τὸν Ἠλία καὶ ἀπάντησι τοῦ Ἰησοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Θεραπεία σεληνιαζομένου παιδιοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Δεύτερη πρόρρησι τοῦ πάθους καὶ τῆς ἀναστάσεως


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Ἰησοῦς πληρώνει φόρο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων