> 
 > 

Παραδόσεις ἀνθρώπων εἰς βάρος ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Τί μολύνει ἠθικῶς τὸν ἄνθρωπο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ πίστη τῆς Χαναναίας καὶ ἡ θεραπεία τῆς θυγατέρας της


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Θεραπεῖες διαφόρων ἀσθενῶν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Τὸ θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν τετρακισχιλίων ἀνδρῶν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων