> 
 > 

Ἡ παρρησία καὶ ἡ ἀποκεφάλισι τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Τὸ θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων ἀνδρῶν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ Ἰησοῦς περιπατεῖ πάνω στὴ λίμνη


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Θεραπεῖες στὴ Γεννησαρέτ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων