> 
 > 

Ἡ παραβολὴ τοῦ σπορέως


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΓιατί ὁ Ἰησοῦς ὁμιλεῖ μὲ παραβολές


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἙρμηνεία τῆς παραβολῆς τοῦ σπορέως


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ παραβολὴ τῶν ζιζανίων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ παραβολὴ τοῦ κόκκου σινάπεως


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ παραβολὴ τῆς ζύμης


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Χρῆσι παραβολῶν ἀπὸ τὸ Μεσσία


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἑρμηνεία τῆς παραβολῆς τῶν ζιζανίων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ παραβολὴ τοῦ κρυμμένου θησαυροῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ παραβολὴ τοῦ πολυτίμου μαργαρίτη


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ παραβολὴ τῆς σαγήνης


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ γνώστης τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου καὶ τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Ἰησοῦς περιφρονεῖται στὴν πατρίδα του


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων