> 
 > 

Ὄχι ἀπόλυτη καὶ σχολαστικὴ τήρηση τοῦ Σαββάτου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΘεραπεία κατὰ τὸ Σάββατο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Προφητεία Ἡσαΐα γιὰ τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Μεσσία


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Πῶς ὁ Ἰησοῦς βγάζει τὰ δαιμόνια


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Τὸ δένδρο γνωρίζεται ἀπὸ τὸν καρπό


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Τὸ σημεῖο τοῦ Ἰωνᾶ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ὑποτροπὴ δαιμονισμοῦ σὲ χειρότερη μορφή


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ πνευματικὴ συγγένεια ἀνώτερη τῆς σαρκικῆς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων