> 
 > 

Ἐξουσία καὶ ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁδηγίες πρὸς τοὺς ἀποστόλους


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΠρόρρησι διωγμῶν, λόγοι ἐνθαρρυντικοί


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἈνάγκη ὁμολογίας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Χριστὸς διχὰζει τοὺς ἀνθρώπους


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Χριστὸς ζητεῖ τὸ πρωτεῖο τῆς ἀγάπης μας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ σημασία τῆς φιλοξενίας τῶν κηρύκων τοῦ εὐαγγελίου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων