> 
 > 

Ἄφεσι ἁμαρτιῶν καὶ θεραπεία παραλυτικοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ κλῆσι τοῦ Ματθαίου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἐξ ἀφορμῆς ἐρωτήματος γιὰ τὴ νηστεία


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Θεραπεία αἱμορροούσης καὶ ἀνάστασι κόρης ἄρχοντος


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Θεραπεία δύο τυφλῶν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Θεραπεία βωβοῦ δαιμονισμένου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ συμπόνια τοῦ Ἰησοῦ γιὰ τὸ λαό


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων