> 
 > 

Θεραπεία λεπροῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ πίστη ἑκατοντάρχου καὶ ἡ θεραπεία τοῦ δούλου του


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΘεραπεία τῆς πεθερᾶς τοῦ Πέτρου καὶ ἄλλων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Προϋποθέσεις μαθητείας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Ἰησοῦς καταπαύει τὴν τρικυμία


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Ἰησοῦς θεραπεύει δαιμονισμένους Γεργεσηνούς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων