> 
 > 

Ὁ Διάβολος πειράζει τὸν Ἰησοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὉ Ἰησοῦς ἀρχίζει τὸ κήρυγμα ἀπὸ τὴν Καπερναούμ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ κλῆσι τῶν πρώτων μαθητῶν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Περιοδεία καὶ δρᾶσι στὴ Γαλιλαία


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων