> 
 > 

Ἡ προσκύνησι τῶν μάγων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ φυγὴ στὴν Αἴγυπτο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ σφαγὴ τῶν νηπίων


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων