> 
 > 2. Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς εἰς τὰς Ἰνδίας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
3. Ἀβεννήρ, ὁ εἰδωλολάτρης βασιλεύς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων4. Ὁ κατὰ τῶν χριστιανῶν διωγμός


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων5. Θαυμαστὴ ἱστορία τῆς ἐπιστροφῆς ἀνωτάτου ἀξιωματούχου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
6. Ὁ βασιλεὺς ἀποκτᾷ υἱόν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
7. Ἀστρολόγων συνέδριον


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων8. Ὁ βασιλεὺς λαμβάνει μέτρα κατὰ τῆς δυσαρέστου ἀγγελίας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων