> 

«Ἀνακάλυψε τὴν ψυχὴ του» τοῦ Ζαχαρία Παπαντωνίου
  Διάρκεια αφήγησης: 21min    -    2309 ελληνικές λέξεις  

share and like on facebook

© 2020 SYMEON (SIMOS) MEGALOS - Συμεών (Σίμος) Μεγάλος - ALL RIGHTS RESERVED