> Ἡ δικαία καὶ τρομερὰ ἀπόφασις


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ὁ Θεὸς καταρᾶται τὸν ὄφιν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ὁ Θεὸς καταρᾶται τὸν Διάβολον


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Τὸ σπέρμα τῆς γυναικός, καὶ ἡ νίκη Αὐτοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ ὑπόσχεσις τοῦ Θεοῦ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ τὴν Εὔαν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΚαὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἩ τιμωρία τοῦ Ἀδάμ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἘν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνἘν λύπαις καὶ ἐν ἱδρῶτι


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς γῆν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνὍτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
© 2020 SYMEON MEGALOS (Συμεών Μεγάλος) - ALL RIGHTS RESERVED