> Καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΚαὶ ἔγνωσαν, ὅτι γυμνοὶ ἦσαν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἀδάμ, ποῦ εἶ;


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΤῆς φωνῆς σου ἤκουσα καὶ ἐφοβήθην


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ ἐξομολόγησις τοῦ Ἀδάμ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἡ ἐξομολόγησις τῆς Εὔας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων© 2020 SYMEON MEGALOS (Συμεών Μεγάλος) - ALL RIGHTS RESERVED