> 
 > 

Ἀδάμ καὶ Εὔα 4, Συνέπειαι τῆς πτῶσεως
  Διάρκεια αφήγησης: 34min    -    3933 ελληνικές λέξεις  

share and like on facebookΚαὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΚαὶ ἔγνωσαν, ὅτι γυμνοὶ ἦσαν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἀδάμ, ποῦ εἶ;


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΤῆς φωνῆς σου ἤκουσα καὶ ἐφοβήθην


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ ἐξομολόγησις τοῦ Ἀδάμ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἡ ἐξομολόγησις τῆς Εὔας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων© 2020 SYMEON (SIMOS) MEGALOS - Συμεών (Σίμος) Μεγάλος - ALL RIGHTS RESERVED