> Ὁ Πειραστής


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ὁ πανοῦργος ὄφις


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ὁ πανοῦργος ὄφις καὶ ἡ Εὔα


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ὁ ὄφις ὁμιλεῖ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἡ ὀλεθρία συζήτησις


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ πρώτη συκοφαντία καὶ ἡ πρώτη βλασφημία


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένωνΤὸ περιεχόμενον τῆς συκοφαντίας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Ἡ πτῶσις τῆς Εὔας


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων
Ἡ Εὔα τρώγει τὸν ἀπηγορευμένον καρπόν


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων

Καὶ λαβοῦσα ἔφαγε


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ Εὔα παρασύρει καὶ τὸν Ἀδάμ


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


Ἡ σημασία τῆς παραβάσεως


Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων


© 2020 SYMEON MEGALOS (Συμεών Μεγάλος) - ALL RIGHTS RESERVED